Warning: Use of undefined constant CZ24761826 - assumed 'CZ24761826' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.icartel.cz/www/paticka.php on line 13
iCartel

ZPRACOVÁNÍ SATELITNÍCH DAT

Využití satelitního snímkování a automatického zpracování dat.

Satelitní snímky lze s výhodou využít všude tam, kde je potřeba
- dohled nad velikou oblastí (jiným způsobem prakticky nekontrolovatelnou)
- dohled nad nedostupnou oblastí
- dohled nad oblastí v jiném než viditelném spektru (UV, NIR, IR, …) a jejich kombinací
- dlouhodobý dohled pro kontrolu trendů (lze i zpětně)

Častý problém satelitních dat je v jejich velikosti. Ta vyplývá z principu pořizování dat velkých oblastí, které jsou objektem zájmu. Tradiční zpracovaní lidským operátorem je prakticky nemožné.

spektra

Tropomi - spektrální rozsah - od UV, přes viditelné až IR spektrum

S výhodu lze využít automatizaci a to jak v pořízení a předzpracování snímků (GPS, ortorektifikace, ekvalizace, …) tak ve vlastním vyhodnocování snímků. Pro vyhodnocovaní používáme metody umělé inteligence, zejména neuronové sítě. Ty napodobují fungování lidského mozku a v rozpoznávání tak mohou zastoupit lidského operátora. Díky výpočetní kapacitě a možnosti kombinovat multispektrální pohled i v neviditelných spektrech (UV, IR, …) a dalších indexech (LAI - leaf area index, NDVI - normalized difference vegetation index, …) může systém lidského operátora předčit. Zejména dokáže zpracovat velké množství dat v reálném čase a poskytovat předzpracované údaje pro další použití.

AI

Příklady
Sledování změn (osetí, sklizeň, těžba dřeva), vývoje, pohybu
IR, NIR, LAI, NDVI, ... - vegetační indexy
Přehled druhů vegetace - zemědělské plodiny, porostní mapy,
Sucho, zemědělství, lesy

iCartel logo

iCartel s.r.o.
Kališnická 10
130 00 Praha 3
IČO: 24761826, DIČ: CZ24761826

info@icartel.cz